Förstudier

Samverkan för värmeåtervinning från livsmedelsbutikers kylanläggningar

Livsmedelsbutikernas kylanläggningar genererar överskottsvärme som skulle kunna utnyttjas i andra lokaler i samma fastighet eller t.o.m. i andra byggnader i närheten. Vanligt är dock att värmen förs bort via kylmedelskylare eller luftkylda kondensorer eftersom det saknas tydliga riktlinjer och/eller kunskap för att etablera ett samarbete mellan fastighetsägaren och livsmedelsbutiken.

Förstudien syftar till att identifiera de tekniska, ekonomiska och praktiska förutsättningarna i olika typer av livsmedelsbutiker som behövs för att kunna samverka och ta tillvara på överskottsvärmen som genereras i kylanläggningar.

Ambitionen är att förstudien kommer att lägga grund till ett demonstrationsprojekt där flera aktörer (fastighetsägare, hyresgäster och ev. energibolag) medverkar.

Förstudien beräknas vara klar: 30 november 2019

Nyckeltal i livsmedelsbutiker och storkök

Kunskapen om hur mycket energi som används och till vad kan ge mycket värdefull information för att fatta rätt beslut. Det krävs dock att lämpliga nyckeltal, som är anpassade efter verksamhetens egna förutsättningar och egenskaper, används.

Syfte med denna förstudie är att utreda vilka nyckeltal som är meningsfulla, gör mest nytta och används och/eller efterfrågas för livsmedelsbutiker och storkök.

Förstudien kommer att presentera en sammanställning av befintlig energistatistik och -nyckeltal för livsmedelsbutiker och storkök samt ett förslag på nyckeltal som kan användas framöver bland Relivs medlemmar. Förstudien kommer även identifiera vilket behov som finns för att samla in energidata och få fram nya nyckeltal och statistik.

Förstudien beräknas vara klar: 31 december 2019

Leverantörskylar och -frysar

I butiker står det ofta kylar och frysar som ställs dit av leverantörer. De erbjuds till butiker mot att de bara har deras varor i dessa och butikerna har inte rådighet över utformningen av dessa. Syftet med förstudien är att skapa en bild av hur det ser ut hos de olika kedjorna, vilka riktlinjer som de har och hur många av dessa kyl- och frysdiskar det står runt om i butikerna.

Förstudien syftar även till att identifiera vilka energikrav som idag ställs om några på leverantörsdiskar och hur dessa kan samordnas, utökas och spridas för att förbättra energiprestandan.

Förstudien beräknas vara klar: 13 december 2019