Möten

Ett möte för resurseffektiv livsmedelshantering kommer att äga rum den 17 september på Victory Hotel i Stockholm. Under dagen kommer vi att få höra om vilka stöd som finns att söka under hösten och våren, lära oss mer om nya lagkrav för byggnadsautomation samt att vi kommer att jobba i grupper kring pågående förstudier och utarbeta nya områden att dyka djupare i.

Vill du veta mer ta kontakt med Pauline Ekoff eller Josep Termens, CIT Energy Management.

Program och inbjudan hittar du här.