Webinar 14 maj 2020

Här finns hela dagens program.

Presentationer från förmiddagen

Presentationer från eftermiddagen

Inspelade presentationer

Hur får man olika system att samverka i ett storkök? – Helen Asplund, AFRY


Projektering av kökskyla – hur gör man? – Kent Hofmann, Bengt Dahlgren


Ventilation, energi och innemiljö i storkök – Patrik Holmquist, WSP


BREEM & Noll CO2 – Torbjörn-Nordgren


Bra miljöval – Ulriqa Westman, Naturskyddsföreningen


Energimärkning av butiker ute i Europa – Jaime Arias, KTH