Möte 15 och 16 april 2020

INSTÄLLT

Under två dagar kommer vi att prata och diskutera kring resurseffektiv livsmedelshantering i Lund. Dagarna vänder sig till alla som har som huvudsaklig affär att sälja livsmedel, tillhandahålla lokaler för livsmedelshantering eller tillagning av livsmedel. Även de som har ett intresse i branschen och kan bidra med kunskap och/eller produkter till genomförande av projekt är välkomna.

Den 15 april kommer fokus att vara på storkök och projektering där vi bland annat kommer att prata om samordning mellan olika system, kyla i storkök och de genomförda förstudierna presenteras. På eftermiddagen den 15 april kommer vi att få en rundvandring och visning av Medicon Village och lära oss mer om ectogrid. Den 16 april riktar vi fokuset mot livsmedelshandeln och olika miljömärkningar och certifieringar både i Sverige och ute i Europa samt att resultat från förstudier kommer att presenteras.

Var med en eller bägge dagarna.

Klara föreläsare att är AFRY, Bengt Dahlgren och WSP den 15 april och Svanen, Sweden Green Building Council, Naturskyddsföreningen och KTH den 16 april samt att Energimyndigheten medverkar båda dagarna.

Anmälan görs här https://sv.surveymonkey.com/r/Z6MNCQJ Vi vill ha din anmälan senast den 3 april.

Har du tips och idéer på ämnen, områden eller teman som du tycker att vi ska ta upp under dessa dagar, hör av dig till koordinatorn.