Nyheter livsmedelshandel

Förstudie om ventilation i livsmedelsbutiker nu publicerad
Förstudien syftar till att öka kunskapen om luftbehandlingssystem i livsmedelsbutiker ur energi- och inomhusmiljöperspektiv samt identifiera behov för utveckling av riktlinjer eller systemlösningar.