Nyheter livsmedelshandel

Förstudie om kyl- och fryslager nu publicerad och presenterad
I denna förstudie utreddes energianvändningen inom denna sektor för att titta på vidare potential för bl.a. energieffektivisering och effektflexibilitet. Här finns rapporten samt inspelning från en digital träff där förstudien presenterades.

Förstudie om ventilation i livsmedelsbutiker nu publicerad
Förstudien syftar till att öka kunskapen om luftbehandlingssystem i livsmedelsbutiker ur energi- och inomhusmiljöperspektiv samt identifiera behov för utveckling av riktlinjer eller systemlösningar.