Utbildningar från Energimyndigheten

På Energimyndighetens hemsida finns fem webutbildningar som vänder sig mot olika branscher. Dessa ger en grund i hur företag kan arbeta med sin energieffektivisering. Det finns bland annat en utbildning som riktar sig mot restauranger och en som riktar sig mot livsmedelsföretag.

Här finns en länk till utbildningarna.