Nyheter storkök

Effekt i storkök i fokus i Almedalen
En av de frågor som varit mest centrala inom storköksdelen i Relivs i år är de höga effektuttagen i storkök. Under Almedalsveckan anordnar STUNS den 5:e juli ett seminarie med fokus på detta. Här finns mer information.

Vårträff Storkök Uppsala 20-21 april
Relivs och Stuns bjöd in till en lunch-till-lunchträff med fokus på effekt i storkök. Här finns mer information och underlaget från träffen.

Webbinarium om värmeåtervinning ur spillvatten i storkök 23:e februari
Relivs bjuder in till webbinarium med bjöd in till webbinarium med fokus på resultat från en teknikutmaning med syfte att uppmuntra utveckling av lösningar som kombinerar fettavskiljning med värmeåtervinning. Mer information och underlag från webbinariet finns här.

Förstudie om behovsstyrd ventilation i storkök publicerad
För att öka kunskapen om behovsstyrd ventilation i storkök och dess potential utfördes en förstudie på ämnet. Aktörer inom branschen intervjuades och energibesparingspotential beräknades.