Kontakt

Vill du veta mer om Relivs eller har frågor om nätverket så ta kontakt med våra koordinatorer på CIT Renergy:

Josep Termens
CIT Renergy
josep.termens@chalmersindustriteknik.se
0734 – 11 74 59

Malin Jacobsson
CIT Renergy
malin.jacobsson@chalmersindustriteknik.se
0762 – 71 10 71