Om Relivs

Sedan den 1 januari 2019 har Belok ett nytt Fördjupningsområde som heter Resurseffektiv livsmedelshantering, Relivs, vilket är en utveckling av Beställargruppen livsmedelslokaler, BeLivs. Under 2020 skedde ytterligare en utveckling av fördjupningsområdet genom att införliva Storkök i gruppen.

Inom Relivs arbetar vi med frågor som rör de som på ett eller annat sätt har försäljning av livsmedel, tillhandahåller lokaler för livsmedelshantering eller tillagning av livsmedel. Viktiga frågor inom området är kyla, värmeåtervinning, styrning, visualisering, digitalisering, upphandling, utrustning, beteende med mera. Relivs koordineras av CIT Energy Management.

Fördjupningsområdet syftar till att:

  • Öka beställarkompetensen
  • Generera projektförslag och förstudier för att driva utveckling framåt
  • Samla och sprida kunskap
  • Inspirera till energi- och resurseffektivisering
  • Dela erfarenheter och kunskap mellan aktörerna

Nätverket är öppet för alla beställare inom livsmedelshandel och storkök. Om din organisation vill vara med eller om du har några frågor är det bara att kontakta oss.

Organisationer aktiva inom Relivs