Verktyg

Rutiner för minskad elanvändning i storkök
Lathund med inledande avsnitt om energi och effekt samt exempel och riktvärden.
Posters avsedda att skrivas ut och sättas upp på lämpliga platser i storköken.

LCC gjutjärnsspisoch induktionsspis
En enklare beräkning som ger en fingervisning om hur energianvändningen påverkar gjutjärnsspisens och induktionsspisens totala kostnad från inköp till efter 15 års drifttid.

Enkel LCC-analys av gjutjärn- vs induktionsspis

Obs! Sprid gärna materialet vidare – dock ej för kommersiellt bruk!