Kravspecifikationer Storköksutrustning

Arbetet med att ta fram nya kravspecifikationer för upphandling av energieffektiv storköksutrustning påbörjas under våren och förväntas bli klar innan årsskiftet. Insatsen sker i nära samarbete med bl.a. Upphandlingsmyndigheten, Adda (SKL) och BFS (Branschförening storköksleverantörer).

Förstudiens syfte är att, i samråd med beställare och leverantörer, ta fram kravspecifikationer som underlättar för inköp av energi- och effektintensiva storköksutrustningar. Denna gång fokuserar vi på de mest energi- och effektintensiva maskinerna:

  • kombiugnar
  • kokgrytor
  • stekbord
  • diskmaskiner
  • kyl- o frysmaskiner

Förstudiens syfte är att förenkla för beställare vid val av energieffektiva storköksmaskiner samt främja utveckling av sådana så att marknaden för storköksutrustning blir mer energimedveten.

För varje typ av storköksutrustning har en arbetsgrupp skapats, där både representanter från beställar- och leverantörsidan är med och får möjlighet att bidra med sina synpunkter. Inom arbetsgrupperna finns kompetens om utrustningens funktion och användning samt upphandlingsfrågor.

Är du intresserad av att delta i en arbetsgrupp? Kontakta oss!

josep.termens@chalmersindustritekik.se eller malin.ljungskog@chalmersindustriteknik.se