Relivs vårträff med tema effekt i storkök 20-21 april

Relivs och Stuns bjöd den 20-21:a april in till en lunch-till-lunch-träff med tema effekt i storkök på Clarion Hotel Gillet i Uppsala. Det gavs möjlighet att även delta digitalt, vilket ett tjugotal deltagare gjorde, medan det under de två dagarna var 15 stycken som deltog på plats.

Under träffen presenterades mätningar och resultat från projektet Flex-o-mat, hur det dimensioneras för effekt i ny- och ombyggnationer av storkök samt vilka beteenderelaterade åtgärder som kan göras för att minska effektuttagen i storkök. Träffen innehöll även inslag av ny effekt- och energieffektiviseringsteknik. Sicotronic pratade om sin styrningslösning som jämnar ut effekttoppar och Enviment Group om sin Energy Probe som minskar antalet kompressorstarter i kyl- och frysrum. Utöver detta presenterades även resultat från tidigare genomförda projekt som berör energianvändningen i storkök, relaterat till värmeåtervinning av spillvatten och behovsstyrning av ventilation. Träffen avslutades med en workshop där det diskuterades hur vi ska lyckas ändra beteende i storköken i form av vanor och rutiner, till förmån för minskat effektuttag. Vi vill tacka alla som deltog och bidrog till de intressanta diskussioner som kontinuerligt uppkom under träffens gång!

Nedan återfinns samtliga presentationer och inspelningar från träffen.

Dag 1 – Pass 1

Dag 1 – Pass 2

Dag 2 – Pass 1

Dag 2 – Pass 2