Relivsträff för storkök med tema energieffektivt beteende

Relivs anordnade den 8:e november 2022 en digital träff med ungefär hela 170 deltagare. Medorganisatörer var även Kost & Näring, STUNS och Lokalförvaltningen Göteborg. Unden denna träff lyftes blicken från tekniken för att istället fokusera på hur man själv kan påverka energi- och effektanvändningen i köket med den utrustning och de installationer som man redan har. Frågan är högaktuell med tanke på de stigande elpriserna, och att ändra beteende är något som kan appliceras direkt medan att köpa och och installera ny teknik kan ta ett tag.

Träffen inleddes med en inblick i vilka aktiviteter som just nu pågår inom Relivs samt en introduktion till Kost & Närings verksamhet. Detta följdes av information från Energimyndigheten som bl.a. berörde läget på elmarknaden, Green deal och Energimyndighetens nätverk inom bebyggelse. Sedan berättade Lokalförvaltningen om deras erfarenheter med beteende i storkök i Göteborgs Stad, främst från projektet ”Vi kan påverka”. Efter detta pratade CIT Energy Management om riktvärden för jämförelse av energianvändning i storkök samt om tips och råd inom beteende från tidigare projekt. Föredragen avslutades med att STUNS presenterade beteendeåtgärder för minskat effektuttag i Uppsala kommun.

Förmiddagen avslutades med en workshop där frågorna nedan diskuterades i smågrupper:
– Vad är viktigast att beröra inom ett projekt om energieffektivt beteende i storkök?
– Vilka framtida insatser kopplade till energifrågan inom storkök ser du störst behov av?
Sedan återsamlades samtliga och fick sedan möjlighet att besvara dessa frågor (och några till) anonymt. Man fick även ta del av alla andras svar, och dessa återfinns även i underlaget från träffen längst ned.

Vi vill tacka alla som deltog och tog till sig all information, ställde frågor under presentationernas gång och bidrog till diskussioner och svar under workshopen!

Här finns inspelningen från träffen och nedan återfinns samtliga presentationer samt resultatet från workshopen. Bredvid respektive föredragspresentation finns även länkar till den tidpunkt i inspelningen där de börjar.