Samverkan mellan livsmedelsbutiker och fastighetsägare: affärsmodeller för leverans av energi.

Förutsättningar finns för att minska livsmedelsbutikernas energianvändning genom att nyttja det värmeöverskott som genereras i kylsystemet till fastighetens värmesystem.

Studien av befintliga affärsmodeller mellan livsmedelsbutiker och fastighetsägare för leverans av energi är en del av ett större TERMO-forskningsprojekt (”Samverkan mellan livsmedelsbutiker och fastighetsägare för energioptimering”) som drivs av KTH med hjälp av CIT Renergy och finansieras av Energimyndigheten.

I denna rapport identifieras och analyseras konventionella affärsmodeller och samverkansmodeller mellan livsmedelsbutiker, fastighetsägare, energibolag och/eller andra parter för leverans av butikskyla, fastighetsvärme och – komfortkyla, med fokus på avtalsmodeller, samverkansvillkor och lönsamhet. Analysen bygger på dokumenterade erfarenheter från tidigare fall / goda exempel som beskrivs i olika studier samt på information från ett antal fallstudier som ingår i det ovannämnda TERMO-projektet.

Syftet med rapporten är att presentera en helhetsbild av affärsmodeller som idag tillämpas i Sverige och identifiera hur dessa fungerar, vilka krav och villkor som brukar ställas, hur besparingar och lönsamhet kan räknas fram samt vilka hinder och möjligheter som finns.

De butiker som ingår i projektet är Ica Focus, Ica Nära Humlegården, Stockholm; Ica Maxi Stenhagen, Uppsala; Hemköp Lundby Park, Göteborg; City Gross Eskilstuna, City Gross Ytterby, City Gross Mantorp, samt Lidl Sveavägen, Stockholm.

Rapporten finns här

Artikel på Energi & Miljö finns här: ”Kondensorvärme kan värma bostäder

Artikel på Livsviktig finns här : ”Det blir win-win för alla”  (Nummer 2 2023, sida 8-9)