Tack till alla som bidragit till utbildningen om Energismart beteende i storkök

Utbildningen har tagits fram inom Relivs på uppdrag av Energimyndigheten.

Projektledning och manus: Malin Ljungskog och Josep Termens, CIT Renergy

Filminspelning och produktion: Svante Olsson, Skutt Media

Röst: Malin Ljungskog, CIT Renergy

Referensgrupp:

Tomas Gregell, energipedagog, Stadsfastighetsförvaltningen Göteborg 

Sandra Harbom, utvecklingsledare måltidsservice, Uppsala kommun 

Anne-Sofie Johansson, sakkunnig storkök, Stadsfastighetsförvaltningen Göteborg 

Elena Johansson, kostchef, Ronneby kommun 

Kerstin Lundvik, projektledare, Energicentrum Stockholms Stad 

Maria Löfvenholm, sakkunnig storkök, Stadsfastighetsförvaltningen Göteborg 

Daniel Magnell, enhetschef måltidsservice, Nyköpings kommun 


Extern livsmedelskonsult: Gunnel Berdén, Matt & Rätt


Storkök där inspelningarna genomfördes:

Gärdsåsskolan, Göteborgs Stad

Herrgårdskolan, Göteborgs Stad

Sahlgrenska kök, Västra Götalandsregionen

Burås Kyrkbacke förskola, Göteborgs stad

Tiundaskolan, Uppsala kommun

Backsippans förskola, Ronneby kommun


Flertalet leverantörer av storköksutrustning har också bidragit med sin kunskap.