Webbinarium : Den nya F-gasförordningens påverkan på livsmedelskyla.

Relivs och Belok bjöd in till ett webbinarium den 21e mars om påverkan av den reviderade F-gasförordningen på kylsystem för livsmedelskyla och processkyla.

Den reviderade F-gasförordningen godkändes nyligen på EU-nivå och trädde i kraft redan 11e mars 2024. Förordningen innebär en skärpning av krav gällande användning av fluorerade köldmedier i bl.a. kylmaskiner. Olika typer a produkter och köldmedier kommer att förbjudas att säljas vid olika datum. Det finns även kommande förbud på påfyllning av befintliga kylsystem med vissa köldmedier och nya krav på läcksökning.

Webbinariet vände sig i första hand till beställare som arbetar med livsmedelskyla och processkyla i till exempel livsmedelshandel och storkök. Exempelvis tekniska förvaltare, fastighetsansvariga, energikontroller och inköpsansvariga.

Gunilla Söderström på Naturvårdsverket berättade om hur den reviderade F-gasförordningen påverkar valet och användning av köldmedier samt svarade på frågor från deltagare. Här hittar du Gunillas presentation.

Tack till alla som lyssnade!