Webbinarium om värmeåtervinning ur spillvatten i storkök 23:e februari

Relivs och EMTF bjöd den 23:e februari in till ett webbinarium om lösningar för värmeåtervinning från spillvatten i storkök. Webbinariet lockade cirka 50 deltagare, däribland ett flertal vvs- och storkökskonsulter samt personer från kommuner och regioner, men även personer från andra aktörer, såsom tillverkare, energibolag och privata fastighetsägare. 

Webbinariet fokuserade på resultat från en teknikutmaning inom ett E2B2-projekt med finansiering från Energimyndigheten.  Teknikutmaningen genomfördes under hösten 2021 i samarbete med en beställargrupp, varav fem Belok-medlemmar, med syfte att uppmuntra utveckling av produkter som kombinerar fettavskiljning med värmeåtervinning. Detta resulterade i godkända bidrag från fyra leverantörer: Rensa, Aco Nordic, Isakssons och Evertherm.

Efter en inledning där projektledare Maria Haegermark (CIT Energy Management) berättade om upplägg och kravställning i teknikutmaningen, lämnades ordet över till leverantörerna som var och en presenterade sina lösningar. Webbinariet avslutades med en sammanfattning av svagheter och styrkor hos varje lösning enligt bedömning av en extern expertgrupp.

Nedan återfinns samtliga presentationer samt en inspelningen av hela webbinariet.