Aktiviteter Livsmedelshandel

Vårträff livsmedelshandel 23:e maj
Relivs bjöd in till en digital träff med fokus på benchmarking av energi-användning i livsmedelsbutiker. Bl.a. diskuterades frågeställningar om datatillgång och detaljnivåer. Resultatet från en förstudie om ventilation i livsmedelsbutiker presenterades också. Här finns mer information.