Aktiviteter Livsmedelshandel

Relivsträff för livsmedelshandel 4e juni 2024
Vårens träff fokuserade på Livsmedels-handel som en flexibilitetsresurs för elnätet. Här finns underlag från denna träff.

Relivsträff för livsmedelshandel 28e september 2023
Höstens träff inom livsmedelshandel fokuserade på benchmarking, energy as a service och återluft. Här finns mer information och underlag från denna träff.

Relivsträff för livsmedelshandel 10:e november 2022
Höstens träff inom livsmedelshandel gick av stapeln den 10:e november, denna gång med fokus på kyl- och fryslager. Här finns mer information och underlag från denna träff.

Vårträff livsmedelshandel 23:e maj 2022
Relivs bjöd in till en digital träff med fokus på benchmarking av energi-användning i livsmedelsbutiker. Bl.a. diskuterades frågeställningar om datatillgång och detaljnivåer. Resultatet från en förstudie om ventilation i livsmedelsbutiker presenterades också. Här finns mer information.