Resurseffektiv livsmedelshantering

Relivs (Resurseffektiv livsmedelshantering) är ett nätverk som verkar för energieffektivisering i storkök och livsmedelshandel via kunskapsspridning och utvecklingsprojekt inom utrustning, fastighetsteknik, beteende, livsmedelskyla med mera. Det vänder sig främst till alla som har som huvudsaklig verksamhet att sälja eller tillaga livsmedel, alternativt tillhandahåller lokaler för detta. Men även de som har ett intresse i branschen och kan bidra med kunskap och/eller produkter till genomförande av projekt är välkomna. På denna hemsida sprider vi information om våra pågående och avslutade projekt samt aktiviteter. Vissa av våra aktiviteter finns även inspelade och kan utöver på denna hemsida även ses på vår YouTube-kanal. Relivs är ett av fördjupningsområdena inom Energimyndighetens beställargrupp för lokaler, Belok.

I samarbete med Energimyndigheten
Resurseffektiv livsmedelshantering finansieras av Energimyndigheten.


Prenumerera på Relivs Nyhetsbrev!

Senaste nyheterna

Träff för storkök med temat utveckling av energieffektiv storköksutrustning genomfördes den 15e november.
Flera organisationer presenterade sina perspektiv kring frågan. Bland deltagarna fanns användare, beställare och leverantörer av storköksutrustning samt storkökskonsulter. Presentationer från träffen hittar du här!Relivs träff för livsmedelshandel med fokus på benchmarking av energianvändning i livsmedelsbutiker genomfördes den 28e september
I agendan ingick benchmarking av energianvändning, tjänsten energy as a service och återluft i livsmedelsbutiker. Presentationer från träffen hittar du här!

Samverkan mellan livsmedelsbutiker och fastighetsägare: affärsmodeller för leverans av energi.

I en ny rapport analyseras olika alternativ för leverans av butikskyla, fastighetsvärme och komfortkyla med fokus på avtalsmodeller, samverkansvillkor och lönsamhet. Frågan uppmärksammas i två artiklar på tidningarna Energi&Miljö och Livsviktig. Mer information finns här.LCC av gjutjärns- och induktionsspis
På efterfrågan från storköken har en LCC utförts för att jämför dessa typer av spisar. Även om beräkningen är enkel i utförandet ger det en fingervisning om hur energianvändningen påverkar gjutjärns- och induktionsspisens totala kostnad från inköp till efter 15 års drifttid.

Aktuella projekt

Kunskapsuppbyggnad för energieffektiva storkök (digital utbildning)
En ny digital utbildning inom energieffektivt handhavande av storköksutrustning tas fram under hösten och blir tillgänglig kostnadsfritt för alla storköksverksamheter vid årsskiftet. Utbildningen riktar sig mot storkökspersonal. Här kan du läsa mer om den.


Utveckling av energieffektiv storköksutrustning
Förstudien om att främja utveckling av storköksutrustning med avseende på energieffektivitet är nu färdigställd. Här kan du hitta rapporten inklusive förslag på fortsättningsinsatser.

Återluft i livsmedelsbutiker
I denna förstudie undersöktes hur en hög andel återluft påverkar luftkvaliteten och energianvändningen i livsmedelsbutiker. Mer information och rapporten finns här.


Kyl- och fryslager för livsmedel
Kyl- och fryslager är elintensiva verksamheter med stora mängder överskottsvärme. I denna förstudie utreddes energianvändningen inom denna sektor för att titta på vidare potential för bl.a. energieffektivisering och effektflexibilitet. Här finns rapporten och mer information.


Samverkan mellan livsmedelsbutiker och fastighetsägare för energioptimering
Detta projekt utförs i samarbete med KTH och syftar till att demonstrera hur samverkan mellan livsmedelsbutiker och fastighetsägare kan leda till en resurseffektiv användning av kyla och värme. Mer information finns här.

Nätverket är helt kostnadsfritt och öppet för alla beställare inom livsmedelshandel och storkök. Om din organisation vill vara med eller om du har några frågor är det bara att kontakta oss.

Organisationer aktiva inom Relivs