Resurseffektiv livsmedelshantering

Relivs (Resurseffektiv livsmedelshantering) är ett nätverk som verkar för energieffektivisering i storkök och livsmedelshandel via kunskapsspridning och utvecklingsprojekt inom utrustning, fastighetsteknik, beteende, livsmedelskyla med mera. Det vänder sig främst till alla som har som huvudsaklig verksamhet att sälja eller tillaga livsmedel, alternativt tillhandahåller lokaler för detta. Men även de som har ett intresse i branschen och kan bidra med kunskap och/eller produkter till genomförande av projekt är välkomna. På denna hemsida sprider vi information om våra pågående och avslutade projekt samt aktiviteter. Vissa av våra aktiviteter finns även inspelade och kan utöver på denna hemsida även ses på vår YouTube-kanal. Relivs är ett av fördjupningsområdena inom Energimyndighetens beställargrupp för lokaler, Belok.

I samarbete med Energimyndigheten
Resurseffektiv livsmedelshantering finansieras av Energimyndigheten.


Senaste nyheterna

Relivsträff om Livsmedelshandel som en flexibilitetsresurs för elnätet
På den här digitala träffen fokuserade vi på vilka möjligheter som finns för livsmedels-handel att bidra flexbilitet och stödtjänster till elnätet. Mer information finns här.


Påverkan av den nya F-gasförordningen för livsmedelskyla, webbinarium 21e mars
Webbinariet vände sig till alla beställare som arbetar med livsmedelskyla och processkyla i till exempel livsmedelshandel och storkök. Mer information här.Träff för storkök med tema utbildning och beteende genomfördes den 21e mars.
Vårens storköksträff fokuserade på utbildning och beteende för att minska energi- och effektanvändning i köket. Presentationer och inspelning från träffen hittar du här!Ny digital utbildning finns nu tillgänglig: Energismart beteende i storkök
Utbildningen är kostnadsfri och vänder sig till storkökspersonal och ledning i organisationer med storköksverksamhet . Genom korta och informativa filmer ges tips och råd för att minska energi- och effektanvändning i köket. Här hittar du utbildningen.


Träff för storkök med temat utveckling av energieffektiv storköksutrustning genomfördes den 15e november.
Flera organisationer presenterade sina perspektiv kring frågan. Bland deltagarna fanns användare, beställare och leverantörer av storköksutrustning samt storkökskonsulter. Presentationer från träffen hittar du här!Relivs träff för livsmedelshandel med fokus på benchmarking av energianvändning i livsmedelsbutiker genomfördes den 28e september
I agendan ingick benchmarking av energianvändning, tjänsten energy as a service och återluft i livsmedelsbutiker. Presentationer från träffen hittar du här!

Senaste projekt


Kravspecifikationer storköksutrustning
Nya kravspecifikationer för upphandling av energieffektiv storköksutrustning tas fram i nära samarbete med bl.a. Adda (SKL), Upphandlingsmyndigheten och BFS. Mer information.Energismart beteende i storkök (kostnadsfri digital utbildning)
En ny digital utbildning om energieffektivt handhavande av storköksutrustning har tagits fram under hösten och finns nu tillgänglig kostnadsfritt för alla storköksverksamheter. Utbildningen riktar sig till storkökspersonal. Här kan du läsa mer om hur utbildningen tagits fram.


Utveckling av energieffektiv storköksutrustning
Förstudien om att främja utveckling av storköksutrustning med avseende på energieffektivitet är nu färdigställd. Här kan du hitta rapporten inklusive förslag på fortsättningsinsatser.

Återluft i livsmedelsbutiker
I denna förstudie undersöktes hur en hög andel återluft påverkar luftkvaliteten och energianvändningen i livsmedelsbutiker. Mer information och rapporten finns här.


Kyl- och fryslager för livsmedel
Kyl- och fryslager är elintensiva verksamheter med stora mängder överskottsvärme. I denna förstudie utreddes energianvändningen inom denna sektor för att titta på vidare potential för bl.a. energieffektivisering och effektflexibilitet. Här finns rapporten och mer information.


Samverkan mellan livsmedelsbutiker och fastighetsägare för energioptimering
Detta projekt utförs i samarbete med KTH och syftar till att demonstrera hur samverkan mellan livsmedelsbutiker och fastighetsägare kan leda till en resurseffektiv användning av kyla och värme. Mer information finns här.

Nätverket är helt kostnadsfritt och öppet för alla beställare inom livsmedelshandel och storkök. Om din organisation vill vara med eller om du har några frågor är det bara att kontakta oss.

Organisationer aktiva inom Relivs