Resurseffektiv livsmedelshantering

Relivs (Resurseffektiv livsmedelshantering) är ett nätverk som verkar för energieffektivisering i storkök och livsmedelshandel via kunskapsspridning och utvecklingsprojekt inom utrustning, fastighetsteknik, beteende, livsmedelskyla med mera. Det vänder sig främst till alla som har som huvudsaklig verksamhet att sälja eller tillaga livsmedel, alternativt tillhandahåller lokaler för detta. Men även de som har ett intresse i branschen och kan bidra med kunskap och/eller produkter till genomförande av projekt är välkomna. På denna hemsida sprider vi information om våra pågående och avslutade projekt samt aktiviteter. Vissa av våra aktiviteter finns även inspelade och kan utöver på denna hemsida även ses på vår YouTube-kanal. Relivs är ett av fördjupningsområdena inom Energimyndighetens beställargrupp för lokaler, Belok.

I samarbete med Energimyndigheten
Resurseffektiv livsmedelshantering finansieras av Energimyndigheten.


Prenumerera på Relivs Nyhetsbrev!

Senaste nyheterna

LCC av gjutjärns- och induktionsspis
På efterfrågan från storköken har en LCC utförts för att jämför dessa typer av spisar. Även om beräkningen är enkel i utförandet ger det en fingervisning om hur energianvändningen påverkar gjutjärns- och induktionsspisens totala kostnad från inköp till efter 15 års drifttid.Relivs på Kostdagarna i Malmö
Kost & Näring anordnade 30-31:a mars en konferens som samlade ett stort antal aktörer med anknytning till de offentligt finansierade måltiderna. Vi vill tacka Kost & Näring samt alla som deltog på vårat pass på scenen Kniven och kom förbi oss på Dialogtorget.


Informationsseminarium om nytt grepp på effektdimensionering av storkök 23:mars
Via projektet Flex-o-Mat har STUNS i Uppsala samarbetat med fastighetsägare och skolköksverksamheter för att på olika sätt jämna ut effektanvändningen i storkök. Här kan du läsa mer om seminariet och ta del av underlaget från det.

Lathund med elbesparande rutiner i storkök publicerad
Under hösten har Relivs arbetat fram en lathund med rutiner för minskad elanvändning i storkök. Här finns mer information och lathunden för fri nedladdning.

Aktuella projekt

Utveckling av energieffektiv storköksutrustning
En förstudie pågår nu med syftet att främja utveckling av storköksutrustning med avseende på energieffektivitet. Här kan du läsa mer om hur förstudien utförs och vad den fokuserar på.

Återluft i livsmedelsbutiker
Pågående förstudie som syftar till att öka kunskaperna om hur en hög andel återluft påverkar luftkvaliteten och energi-användningen i livsmedelsbutiker. Mer information finns här.


Kyl- och fryslager för livsmedel
Kyl- och fryslager är elintensiva verksamheter med stora mängder överskottsvärme. I denna förstudie utreddes energianvändningen inom denna sektor för att titta på vidare potential för bl.a. energieffektivisering och effektflexibilitet. Här finns rapporten och mer information.


Samverkan mellan livsmedelsbutiker och fastighetsägare för energioptimering
Detta projekt utförs i samarbete med KTH och syftar till att demonstrera hur samverkan mellan livsmedelsbutiker och fastighetsägare kan leda till en resurseffektiv användning av kyla och värme. Mer information finns här.

Nätverket är helt kostnadsfritt och öppet för alla beställare inom livsmedelshandel och storkök. Om din organisation vill vara med eller om du har några frågor är det bara att kontakta oss.

Organisationer aktiva inom Relivs