Kontakt

Vill du veta mer om Relivs eller har frågor om nätverket så ta kontakt med våra koordinatorer:

Josep Termens
CIT Renergy
josep.termens@chalmersindustriteknik.se
0734 – 11 74 59

Christoffer Alm
CIT Renergy
christoffer.alm@chalmersindustriteknik.se
0702 – 41 08 56