Om Relivs

Sedan den 1 januari 2019 har Belok ett nytt Fördjupningsområde som heter Resurseffektiv livsmedelshantering, Relivs och det är en utveckling av Beställargruppen livsmedelslokaler, BeLivs.

Inom Fördjupningsområdet Resurseffektiv livsmedelshantering kommer vi att arbeta med frågor som rör de som på ett eller annat sätt har försäljning av livsmedel eller tillhandahåller lokaler för livsmedelshantering. Viktiga frågor inom området är kyla, värmeåtervinning, styrning, visualisering, digitalisering med mera.

Fördjupningsområdet syftar till att:

  • Öka beställarkompetensen
  • Generera förslag och genomföra projekt och förstudier
  • Samla och sprida kunskap
  • Inspirera till energi- och resurseffektivisering
  • Dela erfarenheter