Latest Past Events

Relivsträff livsmedelshandel höst 2023

Digitalt via Teams

Nästa Relivsträff för livsmedelsbutiker äger rum den 28:e september 9:00-11.00 (digitalt).  Huvudtemat blir denna gång benchmarking av energianvändning i livsmedelsbutiker.[...]