Miljoner att spara på energieffektiva storkök

Mätningar visar att Sveriges kommuner skulle kunna spara 550 000 kronor per dag eller 127 miljoner kronor på ett år genom att energieffektivisera sina skolkök. Till detta kan läggas landstingen och deras sjukhuskök, fängelser, regementen, hotell och restauranger, snabbmatskedjor storföretag med personalmatsalar. Listan kan göras lång.

Beloks projekt Energieffektiva storkök visar vad man kan vinna på att se över sitt storkök. Tekniken finns, kunskapen finns och åtgärderna är relativt enkla. I vägledningar, beteendestudier och rapporterna från demonstrationsprojekten nedan visas vägen till ett energieffektivt storkök.