Modul 1: Inledning

Diskussionsfrågor

  1. Har ert kök arbetat något med energi- och effektfrågor tidigare?
  2. Känner ni till andra kök som har jobbat med frågan?
  3. Vilka förväntningar har ni på utbildningen?