Modul 11: Till ledning

Diskussionsfrågor

  1. Hur har ni tidigare arbetat med energi- och effektfrågor?
  2. Följer ni upp energianvändningen? Hur ofta?
  3. Hur kan ni göra för att personalen ska bli mer medveten om energifrågor?
  4. Vad är nästa steg för att komma vidare i energiarbetet?