Relivs träff för livsmedelshandel 28 sept 2023

Den 28:e september 9:00-11.00 ägde rum Relivs höstens träff för livsmedelshandel (digitalt). 

Dagens inleddes av Energimyndigheten (Dag Lundblad) som informerade om befintliga och kommande insatser och ändringar inom energiområdet bebyggelse. Huvudtemat till träffen blev denna gång benchmarking av energianvändning i livsmedelsbutiker. Vi fick besök av KTH (Samer Sawalha, Jaime Arias) som har samlat och bearbetat energistatistik och som berättade om kriterierna att ta hänsyn till vid benchmarking. Ett förslag på projekt för att samla in en benchmarkdatabas presenterades. 

Vi fick även besök av Aneo (Peter Eriksson) som berättade hur tjänsten “Energy as a service” och tillhörande affärsmodell fungerar. I slutet av träffen lyssnade vi till ett föredrag från CIT Renergy (Maria Haegermark) om hur återluft i livsmedelsbutiker påverkar inomhusmiljön och energianvändningen, baserat på en genomförd förstudie inom Relivs.

Träffens presentationer hittar du nedan:

Inledning, Relivs och Energimyndigheten

Benchmarking energianvändning, KTH

Energy as a Service, Aneo

Återluft i livsmedelsbutiker, CIT Renergy