Relivsträff för storkök: Utbildning och beteende

Relivs vårträff för storkök genomfördes den 21 mars (digitalt). Denna gång låg fokus på beteende och vi diskuterade kring hur kan man arbeta med utbildning för att energieffektivisera köket och implementera långvariga beteendeförändringar.

Under träffen presenterades den nya digitala utbildningen Energismart Beteende i Storkök, som nyligen lanserats. Utbildningen är tillgänglig kostandfritt och består av 12 moduler med utbildningsfilmer på totalt 40 min, med tips och råd för energi- och effektsmart användning av köksutrustning.

Träffen vände sig särskilt till ledning i organisationer med storköksverksamhet, såsom måltidsansvariga, kökschefer och måltidsutvecklare, samt till alla som är intresserade av att jobba med utbildningen inom storkök.

Här hittar du inspelningen från träffen: Länk till inspelning

AGENDA samt presentationer från dagen:

14:00 Relivs berättar om pågående insatser inom energieffektiva storkök

Josep Termens och Malin Ljungskog, CIT Renergy

14:10 Energimyndigheten informerar

Dag Lundblad, Energimyndigheten

14:20 Presentation av Relivs digitala utbildning Energismart Beteende i Storkök

Malin Ljungskog, CIT Renergy Länk till presentation

14:40 Hur kan vi arbeta med beteende för att minska energianvändning i våra kök?

Tomas Gregell, energipedagog på Stadsfastighetsförvaltningen Göteborg Länk till presentation

15:15 Workshop : Hur kan vi arbeta med utbildning och beteende i våra organisationer?

15:50 Summering