Rutiner för minskad elanvändning i storkök

Den befintliga energisituationen med höga elpriser innebär ansträngningar för lokalverksamheter med stora elbehov, såsom storkök. Dels blir det förhöjda driftkostnader men även risk för elavbrott i vissa elområden där situationen är mest allvarlig.

Det efterfrågas inom branschen hjälpmedel och verktyg som storkökspersonal lätt kan så att man  kan påverka elanvändningen i respektive kök, samt vägledande riktvärden som verksamheten kan använda som exempel för att kunna jämföra sig och svara på frågan : ”använder vi för mycket el i köket?”. Behovet är med andra ord en kunskapshöjande insats för att minska elanvändning i storkök som kan ge resultat så fort som möjligt innan elkrisen eventuellt förvärras under kommande vinter. Med tanke på det akuta läget är idén att kunna minska elanvändning genom beteendeförändring och inte genom byte till effektivare teknik, som kan ta flera månader/år och kräver stora investeringar. Det handlar alltså om att sänka elanvändningen med den utrustning man redan har och så fort som möjligt.

Syfte med förstudien är att fram hjälpmedel och verktyg för att underlätta rutinförändring och som lätt kan användas av måltidsenheter för att minska elanvändning och eleffekttoppar inom en nära  framtid, och dämpa konsekvenserna av elkrisen. Parallellt kommer förstudien att samla in underlag och behov och förbereda för en mer omfattande och långsiktig insats inom området beteende.