Summering och underlag från seminariet Flex-o-Mat: Nytt grepp på effektdimensionering av storkök

Flex-o-Mat är ett projekt som drivs av STUNS i Uppsala där fastighetsägare och skolköksverksamheter samarbetar för att på olika sätt jämna ut effektanvändningen i storkök. Här kan du läsa mer om projektet och ta del av de mätningar som utförts. I projektet har man kunnat visa att den framdragna elservisen till storköken ofta är grovt överdimensionerad. I vissa kök där man börjat arbeta med effektutjämning är toppeffekten inte i närheten av den effekt som storköket dimensionerats för. Det finns därmed en stor potential att både minska effektuttag och framdragen elservis till storköken. I dagens läge där effekt både är dyrt och en ren bristvara är detta ett område som behöver lyftas och uppmärksammas mer.

Därför genomförde STUNS tillsammans med Relivs ett informationsseminarium den 23:e mars kl. 14 till kl. 16 där erfarenheter och delresultat från projektet Flex-o-Mat presenterades. Seminariet vände sig främst till fastighetsförvaltare med storkök i sina fastigheter, storkökskonsulter och elkraftskonsulter. Utöver rena mätresultat så berördes det även hur storkökens effekt- och energianvändning kan minskas genom en utökad digitalisering av storköken och hur dagens riktvärden för effektdimensionering bör korrigeras för att återspegla verkligt effektbehov.

Utöver de presentationer, vars underlag finns att ta del av nedan, så innehöll seminariet inspel från fastighetsägare angående deras erfarenheter med effektminimeringsarbete. Det blev även mycket dialoger och diskussioner om både effektdimensionering och effektstyrning, främst i helgrupp men även till viss del uppdelat i digitala rum. Deltagarna fick också möjlighet att anonymt ta ställning i olika effektrelaterade frågor, vilket resultatet från också finns bifogat nedan. Seminariet spelades inte in för att uppmuntra till den öppna diskussionen och frågorna som deltagarna bidrog med.

Stort tack till alla ca 50 aktörer som deltog!