Förstudie om utveckling av energieffektiv storköksutrustning

Rapport Energieffektiv storköksutrustning

Storköksutrustningens elanvändning är den största posten i kökets energianvändning (ca 75% inklusive kyl och frys enligt tidigare projekt). Det handlar till stor del om elintensiv utrustning som i vissa fall kräver hög effekt . Detta innebär att storköksenheter och restauranger är särskilt sårbara när elpriserna stiger, vilket har skett den senaste tiden. För att snabbt kunna få ner energianvändningen i storköken togs en lathund fram med rutiner för minskad energianvändning. En kompletterande insats, i form av utveckling av energieffektiv utrustning, efterfrågades av olika måltidsverksamheter under det senaste Relivsmötet.

Förstudiens syfte har varit att främja utveckling av storköksutrustning så att energieffektivitet premieras. Dialoger med leverantörer och insamling av behov från beställare har varit en central del. Exempel på frågeställningar som diskuterats är användarvänlighet av energi- och effektbesparingsprogram och -funktioner, inklusive design av användargränssnitt, energimätning integrerad i själva maskinen, möjlighet för effektstyrning och även överordnad styrning med mera. En annan viktig aspekt är vilka hjälpmedel för kravställande av energieffektiv storköksutrustning som finns idag och vilka som behöver tas fram eller utvecklas.

Fokus har lagts på den mest energi- och effektintensiva storköksutrustningen, vilket är ugnar, kokgrytor, stekbord, spisar och diskmaskiner. Förstudien föreslår ett antal fortsättningsinsatser inom områdena upphandling och digitalisering.