Utbildning: Energismart beteende i storkök

En ny digital utbildning om energieffektivt handhavande av storköksutrustning har tagits fram under hösten och blir tillgänglig kostnadsfritt för alla storköksverksamheter i februari.

Utbildningen är uppdelad i korta moduler som alla innehåller en utbildningsfilm och tillhörande diskussionsfrågor som underlättar för inlärningen. Kökspersonal kan genomföra utbildningen när pauserna i verksamheten tillåter, eller vid exempelvis APT. Utöver webbaserat material så finns utbildningsunderlag tillgänglig i PDF-format.

Utbildningens  primära målgrupp är offentliga måltiders storkökspersonal och måltidschefer samt restaurangpersonal, d.v.s. de som direkt arbetar med handhavande av storköksutrustning, och även blivande kökspersonal som förbereder sig för att komma in i branschen. Genom att webbutbildningen finns tillgänglig kan storkökspersonalen lära sig konkreta rutiner för att minska energianvändning (med fokus på el) och även reducera effekttoppar.

Projektet genomfördes huvudsakligen av CIT Renergy och en extern filmresurs, med hjälp av en referensgrupp bestående av experter från branschorganisationen Kost & Näring samt andra som arbetar på ledningsnivå inom storkök. Även leverantörer av storköksutrustning bidrog med sin kunskap. Utbildningsfilmerna spelades in i ett antal storkök i Göteborg – två skolkök, ett sjukhuskök och ett förskolekök. En extern livsmedelskonsult granskade filmerna med avseende på livsmedelssäkerhet. Här hittar du en lista på personer och organisationer som bidragit till utbildningen.

Utbildningen finns integrerad som en del av Relivs hemsida. Utbildningsfilmerna finns även tillgängliga via Youtube.