Relivsträff för storkök med tema energieffektiv storköksutrustning

Höstens Relivsträff för storkök ägde rum den 15:e november (digitalt). Den här gången fördjupade vi oss i Utveckling av energieffektiv storköksutrustning. Deltagarna var både användare, beställare och leverantörer av storköksutrustning samt storkökskonsulter och -projektörer.

På träffen presenterades resultatet från Relivs senaste förstudie. Förstudien visar en samlad bild av dagens läge och utvecklingsbehov för stosköksutrustning med fokus på energieffektivisering. Den innehåller även en analys av befintliga hjälpmedel för upphandling, så som kravspecifikationer, energimärkningar och standarder.

Vi fick även besök av flera organisationer som på olika sätt är involverade i utveckling av storköksutrustning – Energimyndigheten, Upphandlingsmyndigheten, Adda (SKLs inköpscentral) och FCSI-nordic (Foodservice consultants society international) och BFS (Branschförening för Storköksleverantörer). Efter att dessa organisationer presenterat sitt perspektiv på energieffektiv storköksutrustning öppnade vi upp för alla mötesdeltagare att presentera sina idéer och tankar om hur utvecklingen kan drivas framåt och diskuterade kring dessa.

I slutet av mötet fick deltagarna höra om erfarenheter från ett projekt som Chalmers Industriteknik drivit kring delade kök samt vilken potential och vilka utmaningar som finns med ett sådant upplägg.

Presentationer och inspelningar från dagen:

Inspelning (alla föredrag)

Inledning, Josep Termens och Malin Ljungskog, koordinatorer Relivs. Presentation Inspelning

Information från Energimyndigheten, Dag Lundblad, Energimyndigheten. Presentation Inspelning

Förstudie “Utveckling av Energieffektiv storköksutrustning”, Josep Termens. Presentation Inspelning

Fyra organisationer ger sitt perspektiv på utveckling av energieffektiv storköksutrustning

Ylva Svedenmark, Adda. Presentation Inspelning
Heini-Marja Suvilehto, Upphandlingsmyndigheten . Presentation Inspelning
Sofia Gustafson, Tobias Berglin, FCSI Nordic . Presentation Inspelning
Henrik Jansson, BFS. Presentation Inspelning

Delade kök för ökad resursanvändning, Nils Ólafur, Chalmers Industriteknik. Presentation Inspelning