Utbildning: kunskapsuppbyggnad för energieffektiva storkök

En ny digital utbildning inom energieffektivt handhavande av storköksutrustning tas fram under hösten och blir tillgänglig kostnadsfritt för alla storköksverksamheter vid årsskiftet

Utbildningen ska vara uppdelad i korta moduler med respektive prov som underlättar för genomförandet, dvs ”mikroutbildningar”, som kökspersonalen kan genomföra när pauserna i verksamheten tillåter. Utöver webbaserat material kommer utbildningsunderlag finnas tillgänglig i PDF-format

Utbildningens  primära målgrupp är offentliga måltiders storkökspersonal och måltidschefer samt restaurangpersonal, dvs de som direkt arbetar med handhavande av storköksutrustning, och även blivande kökspersonal som förbereder sig för att komma in i branschen. Genom att webbutbildningen finns tillgänglig kan storkökspersonalen lära sig konkreta rutiner för att minska energianvändning (med fokus på el) och även reducera effekttopparna

Projektet genomförs huvudsakligen av CIT Renergy och en extern filmresurs, med hjälp av en arbetsgrupp bestående av experter från branschorganisationen Kost & Näring, kostchefer och storkökspersonal. Hänsyn kommer även tas till synpunkter från leverantörer av storköksutrustning.

En färdigutvecklad utbildningsplattform eller LMS (Learning Management System) kommer att integreras i relivs.se för att genomföra utbildningen.

Utbildningen förväntas vara klar och tillgänglig vid årsskiftet 2023-2024.