Energismart Beteende i Storkök

Välkommen till Relivs utbildning om energismart beteende i storkök! I den här utbildningen får du konkreta tips och råd som kan hjälpa dig och dina kollegor att spara energi och effekt i köket. Utbildningen är kostnadsfri och har tagits fram med stöd av Energimyndigheten. För att vi ska kunna följa upp och utveckla utbildningen så är det viktigt att varje kök registrerar sig och anger ungefär hur många personer som kommer att ta del av utbildningen.

Utbildningen är uppdelad i 12 moduler. Varje modul har en kort utbildningsfilm på ungefär 3-5 minuter och tillhörande diskussionsfrågor. Undertexter går att aktivera för alla filmer i utbildningen.

Börja med att registrera dig. Sedan är det bara att starta med den första modulen.

Lycka till!

Mer information om hur utbildningen har tagits fram hittar du här. En lista över personer och organisationer som bidragit till framtagandet av utbildningen hittar du här. Vid frågor om utbildningen, kontakta oss.

Relivs har tidigare tagit fram två verktyg för minskad elanvändning i storkök. De kan vara till hjälp för att behålla nya och mer energismarta rutiner efter att ni genomgått utbildningen. Vår Lathund innehåller tips och råd för att spara energi och effekt i vardagen. Det finns även Posters med energismarta tips, som kan skrivas ut och sättas upp på lämpliga platser i storköken.

Obs! Sprid gärna utbildningsmaterialet vidare – dock ej för kommersiellt bruk!