Resurseffektiv livsmedelshantering

Resurseffektiv livsmedelshantering Relivs, är ett av fördjupningsområdena inom energimyndighetens beställargruppen lokaler, Belok. Relivs vänder sig till alla som har som huvudsaklig affär att sälja livsmedel, tillhandahålla lokaler för livsmedelshantering eller tillagning av livsmedel. Även de som har ett intresse i branschen och kan bidra med kunskap och/eller produkter till genomförande av projekt är välkomna. På denna hemsida sprider vi information om våra pågående och avslutade projekt samt aktiviteter. Vissa av våra aktiviteter finns även inspelade och kan utöver på denna hemsida även ses på vår YouTube-kanal.

I samarbete med Energimyndigheten
Resurseffektiv livsmedelshantering finansieras av Energimyndigheten.


Prenumerera på Relivs Nyhetsbrev!

Senaste nyheterna

Lathund om effektsmart beteende i storkök
Uppsala kommun har upprättat en lathund med råd och tips om hur man via beteendeförändring kan minska effektuttagen i storkök.


Relivsträff för livsmedelshandel
Höstens träff inom livsmedelshandel gick av stapeln 10:e november, denna gång med fokus på kyl- och fryslager. Här finns mer information och underlag från träffen.

Relivsträff för storkök
Höstens storköksträff med fokus på beteende ägde rum den 8:e november. Här finns mer information och underlag från denna träff.


Effekt i storkök i fokus i Almedalen
En av de frågor som varit mest centrala inom storköksdelen i Relivs i år är de höga effektuttagen i storkök. Under Almedalsveckan anordnade STUNS ett seminarie med fokus på detta. Här finns mer information.

Aktuella projekt
Rutiner för minskad elanvändning i storkök
Med de rådande höga elpriserna behöver storköken stöttning med hur elanvändningen kan minskas. Att införa rutiner och ändra beteende är det snabbaste sättet att åstadkomma detta, varpå en förstudie på detta ämne nu utförs.
Återluft i livsmedelsbutiker
Pågående förstudie som syftar till att öka kunskaperna om hur en hög andel återluft påverkar luftkvaliteten och energi-användningen i livsmedelsbutiker. Mer information finns här.


Kyl- och fryslager för livsmedel
Kyl- och fryslager är elintensiva verksamheter med stora mängder överskottsvärme. I denna förstudie utreddes energianvändningen inom denna sektor för att titta på vidare potential för bl.a. energieffektivisering och effektflexibilitet. Här finns rapporten och mer information.


Samverkan mellan livsmedelsbutiker och fastighetsägare för energioptimering
Detta projekt utförs i samarbete med KTH och syftar till att demonstrera hur samverkan mellan livsmedelsbutiker och fastighetsägare kan leda till en resurseffektiv användning av kyla och värme. Mer information finns här.

Nätverket är helt kostnadsfritt och öppet för alla beställare inom livsmedelshandel och storkök. Om din organisation vill vara med eller om du har några frågor är det bara att kontakta oss.

Organisationer aktiva inom Relivs